WWW.EBRU.CZ

WWW.EBRU.CZ
ČESKÝ ESHOP S VÝTVARNÝMI POTŘEBAMI PRO EBRU OD PŘEDNÍCH TURECKÝCH VÝROBCŮ

pátek 13. března 2015

12. DEN Realizace Ebru koláže "Benim Istanbul" - Vody Bosporu dorazily k evropským břehům


12. března 2015


Status: Nalepeno 3 695 z 8 239

Vody Bosporu se rozlily až k evropským břehům. Prolnutí dvou moří i technik Ebru dosáhlo svého naplnění stejně jako celá Bosporská úžina. Před 7 600 lety tudy údajně natekla voda do níže položeného sladkovodního jezera a vzniklo tak Černé moře. Tenkrát to trvalo 40 let a vody světových moří při tom poklesly o 30 cm. Tess to zvládla během 12 dnů a jenom ve vodě utopila 3042 mozajkových dílků.

Prolnutí dvou moří i technik Ebru


Všude přítomný turecký čaj dostanete i na lodi
První most přes Bospor byl postaven až v roce 1973. I tak ho křižuje intenzívní lodní městská doprava. Pode dnem vedou dva tunely - jedním proudí železniční doprava s metrem a druhým pitná voda pro evropskou část města. Bosporský průliv je pro námořní dopravu považován za jeden z nejnebezpečnějších na světě. Ročně zde propluje, kolmo na trasu "vodních" autobusů, až 50 000 lodí.Dnes se pracovalo v obou ateliérech. Po dokončení vodní plochy Bosporu na koláži začala Tess připravovat archy pro evropský kontinent a jak tomu bylo už dříve, jistě nezůstane jen u jednoho tisku. Pravidelným členářům je jasné, že vícetisk neznamená, že by toho vytiskla více, ale naopak - víckrát na ten samý arch.

Dále Tess "vyráběla kvádry" (rozřezávala archy) na stavbu věže Kiz Kulesi, v jejíž stavbě pak pokračovala večer. V mezičase pracuje na textech samotné bakalářky o Ebru.

      Žádné komentáře:

Okomentovat