WWW.EBRU.CZ

WWW.EBRU.CZ
ČESKÝ ESHOP S VÝTVARNÝMI POTŘEBAMI PRO EBRU OD PŘEDNÍCH TURECKÝCH VÝROBCŮ

středa 1. dubna 2015

26. DEN Realizace Ebru koláže "Benim Istanbul" - Minarety nad Hagia Sofia

28. března 2015


Status: Nalepeno 8 239 z 8 239 

Nad Hagia Sofia, chrámem byzantské civilizace,  Tess vztyčila  čtyři minarety a dokončila tak lepení své mozaikové koláže. Provedla ještě celkovou retuš lepených ploch a jinak se hlavně věnovala dokončení bakalářské práce. Co brání tomu, abychom mohli prohlásit realizaci koláže za dokončenou? To, co zbývá, se bude odehrávat už mimo plochu samotné koláže - zarámování, vytvoření katalogu všech použitých archů mramorovaných tureckou technikou Ebru a dokončení bakalářské práce (koláž je součást popisované a dokumentované praktické části).


Historicky byly minarety vztyčeny v 15. století po dobytí Konstantinopolis Mehmedem II., a s novým jménem "Istanbul" se stalo hlavním městem Osmanské říše. Těm, kteří podlehli současné islámské fóbii o dobývání světa, bych rád připomenul, že první, kdo dobyl křesťanský Konstantinopol a zcela ho vyplenil byla IV. křižácká výprava :)

A podle koho se jmenovalo město před tím? Konstantin I., v roce 330 po Kristu udělal z původního řeckého města Byzantion hlavní město Římské říše (chvíli se jmenovalo i Nový Řím), přijal dosud pronásledované křesťanství jako úřední náboženství a dal městu na více než tisíc let jméno (slovansky ale označované jako Cařihrad). Ale pozor, nebyl to ten Konstantin známý jako Cyril, který přišel s Metodějem k nám na Moravu, i když byl profesorem fylosofie v Konstantinopoli, ale žil až o cca 500 později.

1 komentář: